Gauche Retour à la boutique en ligne
Aperçu de la commande

Votre panier est vide

Promotion
En savoir plus

Conditions générales

CONDITIONS GÉNÉRALES


SECTIE 1 - WINKEL VOORWAARDEN EN LIGNE

Porte akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig plié en uw staat de provincie van verblijf, de dat u meerderjarig plié en uw staat de provincie van verblijf en u ons toestemming hebt gegewarig afijar personne deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illlegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Vous ne devez pas transmettre de vers, de virus ou de code de nature destructrice.

Een inbreuk op de schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

 

SECTION 2 - CONDITIONS GÉNÉRALES

Nous nous réservons le droit de refuser le service à quiconque à tout moment pour quelque raison que ce soit.

U Begrijpt dat uw inhoud (geen creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdrachten over verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploititerenijonderke uitukkeldr schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overereenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


SECTION 3 - EXACTITUDE, EXHAUSTIVITÉ ET INOPÉRATION DES INFORMATIONS

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site est uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige base voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen dans son site materiaal op deze est voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site by te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.


SECTION 4 - MODIFICATIONS DU SERVICE ET DES PRIX

Les prix de nos produits sont sujets à changement sans préavis.

Nous nous réservons le droit de modifier ou d'interrompre le Service (ou toute partie ou son contenu) à tout moment sans préavis.

Nous ne sommes pas responsables envers vous ou tout tiers pour tout changement, changement de prix, suspension ou résiliation du service.SECTIE 5 - PRODUITS DE DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via le site Web. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid.

Nous nous sommes efforcés de reproduire le plus fidèlement possible les couleurs et les images de nos produits exposés en magasin. Nous ne pouvons garantir que la reproduction des couleurs sur votre écran d'ordinateur sera exacte.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten de Diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Tous les produits de prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een produit du site dienst op deze est ongeldig waar verboden.

Nous ne garantissons pas que la qualité des produits, services, informations ou autres matériels que vous achetez ou obtenez répondra à vos attentes, ni que toute erreur dans le Service sera corrigée.

Verzendtarieven worden toegepast op alle bestellingen. D&M vertrouwt op derde partij partners om alle bestellingen van onze magazijnen naar uw huis af te handelen. Houdt u er rekening mee dat onze verzendpartners te maken kunnen krijgen met vertragingen in de levering. Al onze bestellingen worden verzonden met tracked colis, waarmee u de status en verblijfplaats van uw zending kunt volgen.


SECTION 6 - EXACTITUDE DES INFORMATIONS DE FACTURATION ET DE FACTURATION

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en / of bestellingen die hetzelfde facturatie- en / of verzendingsadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of het factuuradres / telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, rencontré inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Pour plus de détails, gelieve ons retourbeleid te raadplegen.

SECTION 7 - OUTILS OPTIONNELS

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen control of zeggenschap hebben.


U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen to dergelijke tools "as is" en "as available" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook in zonder enige bekrachtiging. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij provider (s).

Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (met inbegrip van, de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies fr / of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.


SECTIE 8 - LIENS VAN DERDEN

Certains contenus, produits et services disponibles via notre Service peuvent inclure des éléments provenant de tiers.

Liens van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar sites Web van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of sites Web van derden, of voor en der der anden materiaal.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of andere transacties die in verband met sites Web van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, revendications, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SECTION 9 - NOTES DE L'UTILISATEUR, COMMENTAIRES ET AUTRES SOUMISSIONS

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of ander materiaal stuurt opmerkingen '), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren.


Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins intellectendak opwerpeuelijke mabruck est de anderszins intellectendaken partij de l'op deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, a rencontré inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten de andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking site web. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U plié zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of door derden worden geplaatst.


SECTIE 10 - INFORMATIONS PERSONNELLES

Votre soumission d'informations personnelles via le magasin est régie par notre politique de confidentialité. 

 

ARTICLE 11 - ERREURS, INEXACTITUDES ET OMISSIONS

Af en toe kan er informatie op onze site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promotions, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheiden. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te cancelen indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisatgeving ( uw bestelling hebt ingediend).


Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour, de modifier ou de clarifier toute information dans le Service ou sur tout site Web associé, y compris, sans limitation, les informations sur les prix, sauf si la loi l'exige. Aucune date de mise à jour ou de renouvellement spécifiée appliquée dans le Service ou sur tout site Web associé ne doit être interprétée comme une indication que toute information dans le Service ou sur tout site Web associé a été modifiée ou mise à jour.

ARTICLE 12 - UTILISATIONS INTERDITES

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van de deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op base van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen de type énig ander code kwaadaardige te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de service of van enige verwante website, andere sites web of het Internet aantast; h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) le spam, le phishing, le pharm, le prétexte, l'araignée, l'exploration de la gratte; (j) voor énig obsceen of immoreel doel; of (k) de veiligheidskenmerken van de Service of enige verwante website, andere sites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.


SECTIE 13 - GARANTIES AFWIJZING VAN; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen de waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, voile de foutloos zal zijn.

Nous ne garantissons pas que les résultats pouvant être obtenus de l'utilisation du service seront exacts ou fiables.

Vous acceptez que de temps en temps, nous pouvons supprimer le service indéfiniment ou annuler le service à tout moment sans préavis.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de dienst worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties de voorwaarden dan ook, hetzij uitdrukkelijk d'impliciet, rencontré inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

In geen geval zal D&M, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentchaele, punitevieve van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, de enige soortgelijke schade, ongeacht of deze est gebaseerd op een contract, onheidecht nedrakte (contrat) anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten de weglatingen in de inhoud, of énig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de servic e de l'enige inhoud (du produit) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of juridicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of juridicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximal door de wet toegestane mate.

 

SECTION 14 - INDEMNISATION

U gaat ermee akkoord D&M en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, associés, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagelliaires en wooswarknemers, leveranciers, stagiaires en wooswarknemers, réclamer des schaden teigen teigen teigen inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.


SECTION 15 - DIVISIBILITÉ

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeveze, en zal hedenteachedoffee, en zal hätardencheidenchevid waarbij een dergelijke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.


SECTION 16 - RÉSILIATION

Les obligations et responsabilités des parties qui sont nées avant la date de résiliation survivront à toutes fins après la résiliation du présent Contrat.


Deze algemene voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze algemene voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u naar ons eigen oordeel nalaat, de wij vermoeden dat u nalaat, een voorwaarde de bepaling van deze algemene voorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en alle métropolitain die vans de datum van beëindiging verschuldigd zijn; fr / of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.


SECTION 17 - INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD

Le fait de ne pas exercer ou appliquer un droit ou une disposition des présentes Conditions d'utilisation ne constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition.


Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site de met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing en operv gebruik de vangdang de dangi overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretation van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.


ARTICLE 18 - LOI APPLICABLE

Deze algemene voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overenstemming met de wetten van België.


ARTICLE 19 - MODIFICATIONS DES CONDITIONS GENERALES DE SERVICE

Vous pouvez consulter la version la plus récente des conditions d'utilisation à tout moment sur cette page.


Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site web de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.


SECTION 20 - COORDONNÉES


Vragen sur deze algemene voorwaarden? Contacteur par e-mail:  info@dm-deco.com